เข้าสู่ระบบ

หรือ

คงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
บทความ สาระน่ารู้
วิธีการป้องกัน ลมเข้ากระเพาะผู้ป่วย ขณะให้ อาหารสายยาง !
ตอบ0 อ่าน118
siritidaphon
14 มกราคม 2020
วิธีการป้องกัน ลมเข้ากระเพาะผู้ป่วย ขณะให้ อาหารสายยาง ! การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการกลืนอาหาร

ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถรับสารอาหารที่ร่างกายต้องการและเพียงพอ รวมไปถึงยังสามารถป้องกันภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วยได้อีกด้วย การให้อาหารทางสายยาง จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการให้อาหารทางสายยาง เพราะการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก และผู้ให้อาหารจะต้องมีประสบการณ์ เพราะการให้อาหารทางสายยาง จำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อน ทั้งยังต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยขณะให้อาหารทางสายยางด้วยว่ามีอาการอย่างไรบ้าง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะให้อาหาร ผู้ดูแลจะต้องรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมเพราะถ้าเกิดผู้ป่วยสำลักอาหาร หรือมีอาการผิดปกติขณะให้อาหาร ผู้ดูแลจะต้องรีบหาสาเหตุและแก้ไขทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

นอกจากนี้การให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย ผู้ดูแลจะต้องระมัดระวังเรื่องของอุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง จะต้องมีความชำนาญในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ ขั้นตอนในการให้อาหารทางสายยางและ วิธีป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ อย่างเช่นการให้อาหารอาจจะเกิดการติดขัดของสายยางให้อาหารได้ หรือผู้ป่วยอาจจะเกิดการสำลักอาหาร ผู้ดูแลจะต้องรีบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ การให้อาหารทางสายยาง จะต้องระมัดระวังเรื่องของ วิธีการให้อาหาร เพราะบางครั้งหลังจากให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยอาจจะมีอาการผิดปกติ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ ยกตัวอย่างเช่น อาจจะมีลมเข้าไปในกระเพาะอาหารของผู้ป่วย ในขณะที่ผู้ดูแล กำลังให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย ผู้ดูแลจะต้องมีวิธีการป้องกันลมเข้ากระเพาะอาหารของผู้ป่วยผู้ดูแลจะต้องดึงจุกที่ปิดหัวต่อปลายสายให้อาหารออก ขณะเดียวกันใช้นิ้ว พับสายคีบเอาไว้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลมเข้ากระเพาะอาหารของผู้ป่วย เพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยมีอาหารท้องอืดได้ อย่างไรก็ตาม การให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย จะต้องใส่ใจในเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างมาก เพราะการให้อาหารทางสายยางนั้น หากต้องเจาะบริเวณหน้าท้อง อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย จึงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

วิธีการป้องกัน ลมเข้ากระเพาะผู้ป่วย ขณะให้ อาหารสายยาง !  ดูเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ https://thetastefood.com/อาหารสายยาง/
siritidaphon หน้าตาดีมากกว่า กระทู้: 306
วิธีการป้องกัน ลมเข้ากระเพาะผู้ป่วย ขณะให้ อาหารสายยาง ! การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการกลืนอาหาร

ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถรับสารอาหารที่ร่างกายต้องการและเพียงพอ รวมไปถึงยังสามารถป้องกันภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วยได้อีกด้วย การให้อาหารทางสายยาง จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการให้อาหารทางสายยาง เพราะการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว ถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก และผู้ให้อาหารจะต้องมีประสบการณ์ เพราะการให้อาหารทางสายยาง จำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อน ทั้งยังต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยขณะให้อาหารทางสายยางด้วยว่ามีอาการอย่างไรบ้าง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะให้อาหาร ผู้ดูแลจะต้องรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมเพราะถ้าเกิดผู้ป่วยสำลักอาหาร หรือมีอาการผิดปกติขณะให้อาหาร ผู้ดูแลจะต้องรีบหาสาเหตุและแก้ไขทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เพราะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

นอกจากนี้การให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย ผู้ดูแลจะต้องระมัดระวังเรื่องของอุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง จะต้องมีความชำนาญในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ ขั้นตอนในการให้อาหารทางสายยางและ วิธีป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ อย่างเช่นการให้อาหารอาจจะเกิดการติดขัดของสายยางให้อาหารได้ หรือผู้ป่วยอาจจะเกิดการสำลักอาหาร ผู้ดูแลจะต้องรีบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ การให้อาหารทางสายยาง จะต้องระมัดระวังเรื่องของ วิธีการให้อาหาร เพราะบางครั้งหลังจากให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยอาจจะมีอาการผิดปกติ หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ ยกตัวอย่างเช่น อาจจะมีลมเข้าไปในกระเพาะอาหารของผู้ป่วย ในขณะที่ผู้ดูแล กำลังให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย ผู้ดูแลจะต้องมีวิธีการป้องกันลมเข้ากระเพาะอาหารของผู้ป่วยผู้ดูแลจะต้องดึงจุกที่ปิดหัวต่อปลายสายให้อาหารออก ขณะเดียวกันใช้นิ้ว พับสายคีบเอาไว้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลมเข้ากระเพาะอาหารของผู้ป่วย เพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยมีอาหารท้องอืดได้ อย่างไรก็ตาม การให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย จะต้องใส่ใจในเรื่องของความสะอาดเป็นอย่างมาก เพราะการให้อาหารทางสายยางนั้น หากต้องเจาะบริเวณหน้าท้อง อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย จึงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

วิธีการป้องกัน ลมเข้ากระเพาะผู้ป่วย ขณะให้ อาหารสายยาง !  ดูเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ https://thetastefood.com/อาหารสายยาง/
1

Navigation


Who is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้