เข้าสู่ระบบ

หรือ

คงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
บทความ สาระน่ารู้
แนวทางใหม่ เพื่อการเกษตร ปลอดภัยไร้สารเคมี
ตอบ0 อ่าน34
siritidaphon
22 มกราคม 2020
จุลินทรีย์ แนวทางใหม่ เพื่อการเกษตร ปลอดภัยไร้สารเคมี หัวเชื่อจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตร "BEZT-DM" หมักเพียง 3 วัน นำไปใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องใช้กากน้ำตาลร่วม

การที่เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สารเคมี วิธีการใช้ที่เหมาะสม ช่วงเวลาในการใช้ เกษตรกรใช้สารเคมีหลายชนิดซ้ำซ้อนกัน และในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นมีผลทำให้สารพิษตกค้างในผลผลิต มีต้นทุนการผลิตสูง เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ผลิตเองและผู้บริโภคเอกก็ได้รับอันตรายเช่นกัน ผู้บริโภคจำนวนมากที่ต้องหวาดระแวงกับพิษภัยของสารพิษที่ตกค้างในอาหารและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในภูมิภาคนั้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลจากการใช้สารเคมีโดยไม่รู้เท่าทันมาเป็นเวลานานหลายสิบปี การลด ละ เลิกใช้สารเคมีจึงเป็นทางเลือกอีกทางที่เกษตรกรควรใช้ อีกทั้งในปัจจุบันกระแสความต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศกำลังมีความต้องการและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ และล่าสุดคือ นโยบายการควบคุมผักที่มีสารพิษตกค้างเกินกำหนด มิให้เข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ล้วนอยากปลอดภัยจากสารเคมี ไม่มีใครอยากใช้สารเคมีเพราะอันตรายทั้งตนเองและผู้บริโภค แต่ถ้าไม่ใช้แล้วจะใช้อะไรทดแทน

ปัญหาของเกษตรกรมี 2 ประการใหญ่ๆ คือเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน ถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วจะใช้อะไรทดแทนเพื่อที่จะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

แนวทางที่จะทำให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่มีชีวิต สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นพืชไร่-นา ผัก ผลไม้ ดอกไม้ก็ตาม และเป็นแนวทางที่สามารถผลิตผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษทางการเกษตรทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถทำเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางนั้นก็คือ แนวทางของเกษตรธรรมชาตินั่นเอง

สนใจติดต่อ โทร: 02 880 4744
Line: @bcithailand
Facebook: bciworld
Instagram: bci.official
ติดตามรายละเอียดสินค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ ได้ท่ี่เว็บ https://www.bcithailand.net
siritidaphon หน้าตาดี กระทู้: 59
จุลินทรีย์ แนวทางใหม่ เพื่อการเกษตร ปลอดภัยไร้สารเคมี หัวเชื่อจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตร "BEZT-DM" หมักเพียง 3 วัน นำไปใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องใช้กากน้ำตาลร่วม

การที่เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สารเคมี วิธีการใช้ที่เหมาะสม ช่วงเวลาในการใช้ เกษตรกรใช้สารเคมีหลายชนิดซ้ำซ้อนกัน และในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นมีผลทำให้สารพิษตกค้างในผลผลิต มีต้นทุนการผลิตสูง เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ผลิตเองและผู้บริโภคเอกก็ได้รับอันตรายเช่นกัน ผู้บริโภคจำนวนมากที่ต้องหวาดระแวงกับพิษภัยของสารพิษที่ตกค้างในอาหารและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในภูมิภาคนั้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลจากการใช้สารเคมีโดยไม่รู้เท่าทันมาเป็นเวลานานหลายสิบปี การลด ละ เลิกใช้สารเคมีจึงเป็นทางเลือกอีกทางที่เกษตรกรควรใช้ อีกทั้งในปัจจุบันกระแสความต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศกำลังมีความต้องการและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ และล่าสุดคือ นโยบายการควบคุมผักที่มีสารพิษตกค้างเกินกำหนด มิให้เข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ล้วนอยากปลอดภัยจากสารเคมี ไม่มีใครอยากใช้สารเคมีเพราะอันตรายทั้งตนเองและผู้บริโภค แต่ถ้าไม่ใช้แล้วจะใช้อะไรทดแทน

ปัญหาของเกษตรกรมี 2 ประการใหญ่ๆ คือเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน ถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วจะใช้อะไรทดแทนเพื่อที่จะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

แนวทางที่จะทำให้ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่มีชีวิต สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นพืชไร่-นา ผัก ผลไม้ ดอกไม้ก็ตาม และเป็นแนวทางที่สามารถผลิตผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษทางการเกษตรทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถทำเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางนั้นก็คือ แนวทางของเกษตรธรรมชาตินั่นเอง

สนใจติดต่อ โทร: 02 880 4744
Line: @bcithailand
Facebook: bciworld
Instagram: bci.official
ติดตามรายละเอียดสินค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ ได้ท่ี่เว็บ https://www.bcithailand.net
1

Navigation


Who is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้