เข้าสู่ระบบ

หรือ

คงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
บทความ สาระน่ารู้
นากลางกรุง เกษตรใหม่ไร้สารเคมี ตอนที่ 2 หลังเก็บเกี่ยวผลิต
ตอบ0 อ่าน91
siritidaphon
13 กุมภาพันธ์ 2020
เกษตรกรรมประณีต

เกษตรกรรมประณีตเป็นรูปแบบเกษตรกรรมทางรอดที่เกิดจากการการระดมความคิดของปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน 12 ท่าน4 ร่วมกับนักวิจัยระดับชาวบ้านท่านอื่นๆ เพื่อตอบคำถามว่าต้องมีพื้นที่เท่าไรจึงจะทำเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตได้อย่างพออยู่พอกิน สามารถเลี้ยงตนเองและคนในครอบครัวได้?? และต้องจัดการพื้นที่อย่างไรให้สามารถเลี้ยงตัวเองและปลดภาระหนี้ที่มีอยู่ได้?  คำตอบที่ได้จากการระดมสมอง คือ มีพื้นที่ 1 ไร่ก็สามารถจะอยู่ได้อย่างพอเพียง?  การทำเกษตรประณีตจึงเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 1 ไร่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น? พอมีพอกิน? ปลดภาระหนี้สิน? ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นบำนาญชีวิตโดยมีหลักการสำคัญได้แก่ การออมน้ำ? ออมดิน? ออมต้นไม้? ออมสัตว์? ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทำเกษตรในพื้นที่ 1 ไร่อย่างมีความยั่งยืนและเกิดการเชื่อมโยงเป็นระบบนิเวศที่เกื้อกูล?


BEN klean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์สูตรชีวภาพไร้สารเคมี
เมื่อใช้ BEN klean ชะล้างคราบสกปรก น้ำทิ้งที่ปล่อยสู่สาธารณะจะใสไม่มีสีขุ่น
BEN klean จึงช่วยลดภาระให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย และลดภาระให้กับสาธารณะและส่ิงแวดล้อม
สนใจติดต่อ
Call Center: 02 880 4744
Line: @bcithailnd

ติดตามรายละเอียดสินค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ ได้ท่ี่เว็บ https://www.bcithailand.net
siritidaphon หน้าตาดีมากกว่า กระทู้: 352
เกษตรกรรมประณีต

เกษตรกรรมประณีตเป็นรูปแบบเกษตรกรรมทางรอดที่เกิดจากการการระดมความคิดของปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสาน 12 ท่าน4 ร่วมกับนักวิจัยระดับชาวบ้านท่านอื่นๆ เพื่อตอบคำถามว่าต้องมีพื้นที่เท่าไรจึงจะทำเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตได้อย่างพออยู่พอกิน สามารถเลี้ยงตนเองและคนในครอบครัวได้?? และต้องจัดการพื้นที่อย่างไรให้สามารถเลี้ยงตัวเองและปลดภาระหนี้ที่มีอยู่ได้?  คำตอบที่ได้จากการระดมสมอง คือ มีพื้นที่ 1 ไร่ก็สามารถจะอยู่ได้อย่างพอเพียง?  การทำเกษตรประณีตจึงเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 1 ไร่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น? พอมีพอกิน? ปลดภาระหนี้สิน? ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นบำนาญชีวิตโดยมีหลักการสำคัญได้แก่ การออมน้ำ? ออมดิน? ออมต้นไม้? ออมสัตว์? ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทำเกษตรในพื้นที่ 1 ไร่อย่างมีความยั่งยืนและเกิดการเชื่อมโยงเป็นระบบนิเวศที่เกื้อกูล?


BEN klean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์สูตรชีวภาพไร้สารเคมี
เมื่อใช้ BEN klean ชะล้างคราบสกปรก น้ำทิ้งที่ปล่อยสู่สาธารณะจะใสไม่มีสีขุ่น
BEN klean จึงช่วยลดภาระให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย และลดภาระให้กับสาธารณะและส่ิงแวดล้อม
สนใจติดต่อ
Call Center: 02 880 4744
Line: @bcithailnd

ติดตามรายละเอียดสินค้า เพื่อสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ ได้ท่ี่เว็บ https://www.bcithailand.net
1

Navigation


Who is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้