เข้าสู่ระบบ

หรือ

คงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
ข่าวศัลยกรรม
แนะคนรักความงาม เลือกสถานพยาบาลไทย มาตรฐานสากล. ไม่ต้องไปถึงเมืองนอก
ตอบ0 อ่าน116
Tansmallroom
09 มกราคม 2019


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะคนรักสุขภาพ ความงาม เลือกรับบริการสถานพยาบาลในประเทศเป็นอันดับแรก ชี้มีคุณภาพ มาตรฐานไม่น้อยหน้าประเทศใด ทั้งมีกฎหมายดูแลอย่างรอบด้าน ไม่จำเป็นต้องไปถึงต่างประเทศ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรม สบส.ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการศัลยกรรมเสริมความงามโดยสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน ยิ่งปัจจุบัน ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย ต่างให้ความสำคัญและมีค่านิยมในการพัฒนารูปลักษณ์ บางคนใช้เวลากับการทำศัลยกรรมหลายต่อหลายครั้งเพื่อแก้ไขรูปลักษณ์ของตน โดยมิได้คำนึงว่าการศัลยกรรมเสริมความงามก็เหมือนดาบสองคม ที่มิใช่ทุกรายศัลยกรรมเสริมความงามแล้วจะออกมาดูดี สวยงาม ดั่งที่หวัง ในบางรายที่ประสบปัญหาจนพบกับความเจ็บปวดทั้งร่างกาย และจิตใจก็มีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง และยิ่งเป็นการเดินทางไปรับบริการศัลยกรรมเสริมความงามจากโรงพยาบาล หรือคลินิกนอกประเทศ หากเกิดผลกระทบจากการรักษาพยาบาล หรือเสริมความงาม การเยียวยาความเสียหาย หรือการฟ้องร้องดำเนินคดีก็จะทำได้ยาก เนื่องด้วย กฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มิได้ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลนอกประเทศ การดำเนินการจึงขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ  ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจะเสร็จสิ้นคดีนายแพทย์ธงชัย  กล่าวต่อว่า จากปัญหาข้างต้น กรม สบส.จึงขอแนะให้ประชาชนเลือกรับบริการจากสถานพยาบาลในประเทศ  เนื่องจากมีกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541  ควบคุม กำกับ ดูแล มาตรฐานของสถานพยาบาล ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร การบริการ และโฆษณาของ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก็จะมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ  ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการในด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการไปรับบริการถึงต่างประเทศ

ส่วนกรณีที่บุคคล หรือเอเจนซี (Agency) ที่มีการโฆษณาหรือประกาศเชิญชวนประชาชนให้เดินทางไปรับบริการศัลยกรรมเสริมความงาม หากมีการโฆษณาที่เข้าข่ายเป็นเท็จ โอ้อวด เกินจริง ก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อีกทั้ง หากเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อีกด้วย

Cr : mthai
Tansmallroom หน้าตาดีขั้นสูงสุด กระทู้: 4265


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะคนรักสุขภาพ ความงาม เลือกรับบริการสถานพยาบาลในประเทศเป็นอันดับแรก ชี้มีคุณภาพ มาตรฐานไม่น้อยหน้าประเทศใด ทั้งมีกฎหมายดูแลอย่างรอบด้าน ไม่จำเป็นต้องไปถึงต่างประเทศ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรม สบส.ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการศัลยกรรมเสริมความงามโดยสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน ยิ่งปัจจุบัน ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย ต่างให้ความสำคัญและมีค่านิยมในการพัฒนารูปลักษณ์ บางคนใช้เวลากับการทำศัลยกรรมหลายต่อหลายครั้งเพื่อแก้ไขรูปลักษณ์ของตน โดยมิได้คำนึงว่าการศัลยกรรมเสริมความงามก็เหมือนดาบสองคม ที่มิใช่ทุกรายศัลยกรรมเสริมความงามแล้วจะออกมาดูดี สวยงาม ดั่งที่หวัง ในบางรายที่ประสบปัญหาจนพบกับความเจ็บปวดทั้งร่างกาย และจิตใจก็มีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง และยิ่งเป็นการเดินทางไปรับบริการศัลยกรรมเสริมความงามจากโรงพยาบาล หรือคลินิกนอกประเทศ หากเกิดผลกระทบจากการรักษาพยาบาล หรือเสริมความงาม การเยียวยาความเสียหาย หรือการฟ้องร้องดำเนินคดีก็จะทำได้ยาก เนื่องด้วย กฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 มิได้ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลนอกประเทศ การดำเนินการจึงขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ  ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจะเสร็จสิ้นคดีนายแพทย์ธงชัย  กล่าวต่อว่า จากปัญหาข้างต้น กรม สบส.จึงขอแนะให้ประชาชนเลือกรับบริการจากสถานพยาบาลในประเทศ  เนื่องจากมีกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541  ควบคุม กำกับ ดูแล มาตรฐานของสถานพยาบาล ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร การบริการ และโฆษณาของ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก็จะมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ  ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการในด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการไปรับบริการถึงต่างประเทศ

ส่วนกรณีที่บุคคล หรือเอเจนซี (Agency) ที่มีการโฆษณาหรือประกาศเชิญชวนประชาชนให้เดินทางไปรับบริการศัลยกรรมเสริมความงาม หากมีการโฆษณาที่เข้าข่ายเป็นเท็จ โอ้อวด เกินจริง ก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อีกทั้ง หากเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 อีกด้วย

Cr : mthai
1

Navigation


Who is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้