เข้าสู่ระบบ

หรือ

คงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
สุขภาพและการออกกำลังกาย
“สารระเหย” จากน้ำมัน-ทินเนอร์-แลคเกอร์-ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ เสี่ยง “สมองฝ่อถาวร”
ตอบ0 อ่าน134
Tansmallroom
01 กุมภาพันธ์ 2019


กลิ่นเหม็นๆ จากของเหลวอย่างน้ำมันปิโตรเลียม ทินเนอร์ แลคเกอร์ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ รววมไปถึงกาวอินทรีย์สังเคราะห์ที่มียางนิโอปรีนหรือสารกลุ่มไวนิลเป็นตัวประสาน กาวอินทรีย์ธรรมชาติที่มียางสน หรือชันสน ยางธรรมชาติหรือสารเซลลูโลส เป็นตัวประสาน ของเหลวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของเหลวที่มี “สารระเหย” เป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น

อันตรายของสารระเหย

สารระเหย คือ สารที่ได้มาจากขบวนการผลิตน้ำมันปิโตรเลียม มีลักษณะเป็นไอ ละลายได้ดีในไขมัน ระเหยได้รวดเร็วในอากาศ

นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อสูดดมสารระเหยเข้าสู่ร่างกายจะได้รับพิษระยะเฉียบพลันทำให้ตื่นเต้น ร่าเริง มีอาการคล้ายคนเมา ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน ตาไวต่อแสง หูแว่ว นอนไม่หลับ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และพิษเรื้อรัง หากเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายจะถูกทำลาย ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น

        โรคระบบทางเดินหายใจ

        หลอดลมอักเสบ

        ปอดอักเสบ

        มะเร็งปอด

        ไตอักเสบ

        การทำงานของหัวใจผิดปกติ

        มะเร็งในเม็ดเลือดขาว


        ระบบกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกันกล้ามเนื้อลีบมือสั่น การทรงตัวไม่ดี เดินเซ อาจเป็นอัมพาตที่แขนหรือขา

        ทำลายเซลล์ประสาท ระบบประสาทและสมอง ทำให้สมองเสื่อม อาจถึงขั้นพิการทางสมอง กลายเป็นโรค“สมองฝ่อถาวร”


สารระเหย เสี่ยง “สมองฝ่อ” ที่ยังไม่มีวิธีรักษา

นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า สารระเหยเป็นสิ่งเสพติดที่มีความร้ายแรงมาก เพราะเสพติดง่ายและก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะโรค “สมองฝ่อถาวร” ซึ่งข้อมูลทางการแพทย์พบว่ายังไม่มียาหรือวิธีการใดๆ ที่จะสามารถรักษาโรคสมองฝ่อถาวรให้หายเป็นปกติ

อาการของคนเสพติดสารระเหย

ผู้ที่ติดสารระเหยเมื่อไม่ได้เสพจะมีอาการขาดยาดังนี้

    หงุดหงิด

    ง่วงเหงาหาวนอน

    ปวดท้อง

    เหงื่อออกมาก

    ปวดตามกล้ามเนื้อ

    มีพฤติกรรมก้าวร้าว

    นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย คิดฟุ้งซ่าน

    เจ็บหน้าอก

    คลื่นไส้ และอาเจียน

 
หากผู้ที่ได้รับสารระเหยเป็นประจำมีอาการดังกล่าว ควรได้รับการบำบัดรักษา และฟื้นฟูอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ โดยแพทย์ และทีมสหวิชาชีพด้วยการบำบัดรักษาอาการขาดยา รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทางกายและทางจิตจนมีสุขภาพดีขึ้น และให้การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

หากประสบปัญหาเกี่ยวยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่นอุดรธานี สงขลา และปัตตานี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ขอขอบคุณ
ข้อมูล :กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ภาพ :iStock
Tansmallroom หน้าตาดีขั้นสูงสุด กระทู้: 4852


กลิ่นเหม็นๆ จากของเหลวอย่างน้ำมันปิโตรเลียม ทินเนอร์ แลคเกอร์ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ รววมไปถึงกาวอินทรีย์สังเคราะห์ที่มียางนิโอปรีนหรือสารกลุ่มไวนิลเป็นตัวประสาน กาวอินทรีย์ธรรมชาติที่มียางสน หรือชันสน ยางธรรมชาติหรือสารเซลลูโลส เป็นตัวประสาน ของเหลวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของเหลวที่มี “สารระเหย” เป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น

อันตรายของสารระเหย

สารระเหย คือ สารที่ได้มาจากขบวนการผลิตน้ำมันปิโตรเลียม มีลักษณะเป็นไอ ละลายได้ดีในไขมัน ระเหยได้รวดเร็วในอากาศ

นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เมื่อสูดดมสารระเหยเข้าสู่ร่างกายจะได้รับพิษระยะเฉียบพลันทำให้ตื่นเต้น ร่าเริง มีอาการคล้ายคนเมา ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน ตาไวต่อแสง หูแว่ว นอนไม่หลับ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ และพิษเรื้อรัง หากเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายจะถูกทำลาย ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น

        โรคระบบทางเดินหายใจ

        หลอดลมอักเสบ

        ปอดอักเสบ

        มะเร็งปอด

        ไตอักเสบ

        การทำงานของหัวใจผิดปกติ

        มะเร็งในเม็ดเลือดขาว


        ระบบกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกันกล้ามเนื้อลีบมือสั่น การทรงตัวไม่ดี เดินเซ อาจเป็นอัมพาตที่แขนหรือขา

        ทำลายเซลล์ประสาท ระบบประสาทและสมอง ทำให้สมองเสื่อม อาจถึงขั้นพิการทางสมอง กลายเป็นโรค“สมองฝ่อถาวร”


สารระเหย เสี่ยง “สมองฝ่อ” ที่ยังไม่มีวิธีรักษา

นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า สารระเหยเป็นสิ่งเสพติดที่มีความร้ายแรงมาก เพราะเสพติดง่ายและก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะโรค “สมองฝ่อถาวร” ซึ่งข้อมูลทางการแพทย์พบว่ายังไม่มียาหรือวิธีการใดๆ ที่จะสามารถรักษาโรคสมองฝ่อถาวรให้หายเป็นปกติ

อาการของคนเสพติดสารระเหย

ผู้ที่ติดสารระเหยเมื่อไม่ได้เสพจะมีอาการขาดยาดังนี้

    หงุดหงิด

    ง่วงเหงาหาวนอน

    ปวดท้อง

    เหงื่อออกมาก

    ปวดตามกล้ามเนื้อ

    มีพฤติกรรมก้าวร้าว

    นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย คิดฟุ้งซ่าน

    เจ็บหน้าอก

    คลื่นไส้ และอาเจียน

 
หากผู้ที่ได้รับสารระเหยเป็นประจำมีอาการดังกล่าว ควรได้รับการบำบัดรักษา และฟื้นฟูอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ โดยแพทย์ และทีมสหวิชาชีพด้วยการบำบัดรักษาอาการขาดยา รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทางกายและทางจิตจนมีสุขภาพดีขึ้น และให้การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

หากประสบปัญหาเกี่ยวยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่นอุดรธานี สงขลา และปัตตานี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ขอขอบคุณ
ข้อมูล :กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ภาพ :iStock
1

Navigation


Who is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้