เข้าสู่ระบบ

หรือ

คงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
ผู้หญิง
สตรีที่ตั้งครรภ์ตอนอายุมาก มีความเสี่ยงอะไรบ้าง
ตอบ0 อ่าน97
unyana
03 กุมภาพันธ์ 2019

ช่วงเวลาหรืออายุสำหรับการตั้งครรภ์ ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่า ช่วงเจริญวัยหรือช่วงที่เหมาะกับการตั้งครรภ์ของคุณแม่มากที่สุดคือช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงที่ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์มากที่สุด แต่ด้วยปัจจัยความพร้อมทางสังคมและกำลังทรัพย์ต่าง ๆ อาจทำให้ช่วงวัยดังกล่าวกลายเป็นความไม่พร้อมของคุณแม่ แต่การที่จะรอจนเกิดความพร้อมทางฐานะและสังคม คุณแม่หลาย ๆ ท่านก็อาจเข้าสู่ช่วงวัยที่อายุมากขึ้นได้ ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายของคุณแม่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์อาจทำให้ร่างกายของคุณแม่ไม่พร้อมที่จะรับภาระเพื่อลูกน้อยในครรภ์ได้อย่างแข็งแรง งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของลูกน้อยด้วย ความเสี่ยงที่เกิดในช่วงตั้งครรภ์เมื่ออายุมากนั้นมีดังนี้

1.   โอกาส ครรภ์เป็นพิษ สูง เนื่องจากการตั้งครรภ์ในช่วงที่มีอายุมาก คุณแม่มักมีโอกาสที่จะเป็นความดันโลหิตสูงอันเป็น อาการครรภ์เป็นพิษ อย่างหนึ่ง ซึ่งหากไม่รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ก็มีความเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อความปลอดภัยของทารกในครรภ์ได้

2.   โอกาสเป็น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เนื่องจากระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายในหญิงที่สูงอายุนั้นมักมีการเสื่อมสภาพตามอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกายต่าง ๆ ยิ่งในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ที่ระดับฮอร์โมนอินซูลินทำงานไม่ปกติ ก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการเบาหวานได้ง่าย จึงต้องดูแลโภชนาการให้ดีในระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์

3.   โอกาสความเป็นแฝดสูง การตกไข่ในช่วงที่มีอายุมากมักมีลักษณะที่ผิดปกติ บางครั้งอาจมีการตกไข่มากกว่า 1 ใบ ทำให้ร่างกายของคุณแม่ที่อายุสูงมีความเสี่ยงมากขึ้น และยังมีโอกาสที่จะต้องรองรับภาระต่าง ๆ จากลูกเพิ่มมากขึ้นไปด้วย บางคนอาจมี อาการแพ้ท้อง รุนแรง หรืออาการที่ส่งผลต่อความดันโลหิตที่ผิดปกติอันเป็นหนึ่งใน อาการครรภ์เป็นพิษ อีกด้วย

4.   โอกาสตั้งครรภ์นอกมดลูกสูงขึ้น เป็นอาการคนท้องที่ผิดปกติอันมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครโมโซมที่ส่งผลให้รกมีลักษณะที่ผิดปกติ หรือลักษณะการทำงานของท่อนำไข่เสื่อมสภาพลงจนไม่สามารถส่งไข่ที่ถูกผสมแล้วเคลื่อนผ่านไปฝังตัวในตำแหน่งมดลูกที่ถูกต้องได้ หรืออาจเกิดจากพฤติกรรมทางเพศที่ส่งผลต่อพยาธิสภาพในท่อนำไข่ อาทิเช่น การเปลี่ยนคู่นอนหลายคน หรือการมีอาการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานมาก่อน เป็นต้น ทำให้อาการนี้มีความเสี่ยงสูงสัมพันธ์ตามอายุของคุณแม่ อายุยิ่งมากความเสี่ยงก็จะยิ่งมากตามไปด้วย
   
ที่สำคัญหากดูแลรักษาร่างกายให้ดี ฝากครรภ์และตรวจตามกำหนดของแพทย์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าอาการคนท้องในหญิงสูงวัยจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าหญิงที่อายุยังน้อย ก็จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงได้
unyana หน้าตาดีมาก กระทู้: 219

ช่วงเวลาหรืออายุสำหรับการตั้งครรภ์ ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่า ช่วงเจริญวัยหรือช่วงที่เหมาะกับการตั้งครรภ์ของคุณแม่มากที่สุดคือช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นช่วงที่ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์มากที่สุด แต่ด้วยปัจจัยความพร้อมทางสังคมและกำลังทรัพย์ต่าง ๆ อาจทำให้ช่วงวัยดังกล่าวกลายเป็นความไม่พร้อมของคุณแม่ แต่การที่จะรอจนเกิดความพร้อมทางฐานะและสังคม คุณแม่หลาย ๆ ท่านก็อาจเข้าสู่ช่วงวัยที่อายุมากขึ้นได้ ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายของคุณแม่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์อาจทำให้ร่างกายของคุณแม่ไม่พร้อมที่จะรับภาระเพื่อลูกน้อยในครรภ์ได้อย่างแข็งแรง งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของลูกน้อยด้วย ความเสี่ยงที่เกิดในช่วงตั้งครรภ์เมื่ออายุมากนั้นมีดังนี้

1.   โอกาส ครรภ์เป็นพิษ สูง เนื่องจากการตั้งครรภ์ในช่วงที่มีอายุมาก คุณแม่มักมีโอกาสที่จะเป็นความดันโลหิตสูงอันเป็น อาการครรภ์เป็นพิษ อย่างหนึ่ง ซึ่งหากไม่รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ก็มีความเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อความปลอดภัยของทารกในครรภ์ได้

2.   โอกาสเป็น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เนื่องจากระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายในหญิงที่สูงอายุนั้นมักมีการเสื่อมสภาพตามอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกายต่าง ๆ ยิ่งในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ที่ระดับฮอร์โมนอินซูลินทำงานไม่ปกติ ก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการเบาหวานได้ง่าย จึงต้องดูแลโภชนาการให้ดีในระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์

3.   โอกาสความเป็นแฝดสูง การตกไข่ในช่วงที่มีอายุมากมักมีลักษณะที่ผิดปกติ บางครั้งอาจมีการตกไข่มากกว่า 1 ใบ ทำให้ร่างกายของคุณแม่ที่อายุสูงมีความเสี่ยงมากขึ้น และยังมีโอกาสที่จะต้องรองรับภาระต่าง ๆ จากลูกเพิ่มมากขึ้นไปด้วย บางคนอาจมี อาการแพ้ท้อง รุนแรง หรืออาการที่ส่งผลต่อความดันโลหิตที่ผิดปกติอันเป็นหนึ่งใน อาการครรภ์เป็นพิษ อีกด้วย

4.   โอกาสตั้งครรภ์นอกมดลูกสูงขึ้น เป็นอาการคนท้องที่ผิดปกติอันมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครโมโซมที่ส่งผลให้รกมีลักษณะที่ผิดปกติ หรือลักษณะการทำงานของท่อนำไข่เสื่อมสภาพลงจนไม่สามารถส่งไข่ที่ถูกผสมแล้วเคลื่อนผ่านไปฝังตัวในตำแหน่งมดลูกที่ถูกต้องได้ หรืออาจเกิดจากพฤติกรรมทางเพศที่ส่งผลต่อพยาธิสภาพในท่อนำไข่ อาทิเช่น การเปลี่ยนคู่นอนหลายคน หรือการมีอาการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานมาก่อน เป็นต้น ทำให้อาการนี้มีความเสี่ยงสูงสัมพันธ์ตามอายุของคุณแม่ อายุยิ่งมากความเสี่ยงก็จะยิ่งมากตามไปด้วย
   
ที่สำคัญหากดูแลรักษาร่างกายให้ดี ฝากครรภ์และตรวจตามกำหนดของแพทย์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าอาการคนท้องในหญิงสูงวัยจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าหญิงที่อายุยังน้อย ก็จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงได้
1

Navigation


Who is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้