เข้าสู่ระบบ

หรือ

คงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
บทความ สาระน่ารู้
เรื่องดี ๆ ของการ ฝากครรภ์ ที่ดีต่อผู้ตั้งครรภ์และทุกคนในครอบครัว
ตอบ0 อ่าน144
unyana
04 กุมภาพันธ์ 2019

การเตรียมตัวหลังจากทราบว่าตั้งครรภ์แล้วไม่ใช่เพียงแต่ดูแลสุขภาพเท่านั้น แต่ยังต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจครรภ์และติดตามผลสุขภาพของคุณแม่ร่วมด้วย และนั่นก็หมายถึงการ ฝากครรภ์ ซึ่งมีคุณแม่หลายคนยังกังวลและไม่รู้ว่าจะมีขั้นตอนอย่างไร และควรไปที่ไหนเพื่อฝากครรภ์เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากและเป็นผลดีต่อตัวคุณแม่ ทารกในครรภ์ รวมไปถึงคนในครอบครัวอีกด้วย

การเลือกสถานพยาบาลเพื่อ ฝากครรภ์ 

การเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อการฝากท้องของคุณแม่ควรเลือกที่ใกล้บ้านหรือที่ทำงานให้มากที่สุด เพราะมีคุณแม่หลายท่านที่ไม่ได้คลอดตามกำหนดคลอด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั้นจะได้คลอดในสถานพยาบาลที่ฝากท้องได้ในทันที นอกจากนี้ยังควรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากญาติหรือผู้ที่รู้จักเพื่อให้ช่วยเลือกสถานพยาบาล ยิ่งถ้าบุคคลใกล้ชิดรู้สถานที่ฝากครรภ์ด้วยแล้วก็จะยิ่งเป็นผลดี เพื่อจะได้มีผู้ดูแลคุณแม่ได้ทั้งระยะเวลาที่กำลังฝากท้องไปจนถึงวันที่คลอดได้

ขั้นตอนการฝากครรภ์ที่ควรรู้

ขั้นตอนที่คุณแม่ไปฝากท้องต้องมีการชั่งน้ำหนักเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวของคุณแม่กับทารกในครรภ์ วัดส่วนสูงเพื่อประเมินว่าจะคลอดลูกได้ยากหรือง่าย ตรวจเต้านม ตรวจอาการบวม วัดความดันโลหิตเพื่อตรวจสอบร่วมกับอาการบวม รวมไปถึงการเสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษ  นอกจากนี้ยังต้องตรวจเลือดว่าจะมีโรคที่เป็นอันตรายหรือมีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจมีอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้หรือไม่ ซึ่ง อาการของคนท้อง แต่ละคนจะแตกต่างกันไป จึงต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสุขภาพทั้งของคุณแม่และลูกน้อยโดยละเอียด อย่างไรก็ตามคุณแม่ควรตรวจสอบ วันไข่ตก ที่แน่นอนในแต่ละเดือนก่อนการตั้งครรภ์ก็จะเป็นการดี เพราะเมื่อต้องสอบถามคุณหมอหรือต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อฝากครรภ์ก็จะทำให้คุณหมอตรวจครรภ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย

ข้อดีในการฝากครรภ์

ผู้ที่ตั้งครรภ์ในบางรายอาจจะยังไม่มีอาการให้เห็นมากนัก อย่างเช่น อาการคนท้อง 1 สัปดาห์ ที่ยังไม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ฉะนั้น ผู้ที่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์แล้วแต่ยังไม่มีอาการอะไรก็ควรไปพบแพทย์แต่เริ่มแรก เพื่อตรวจดูว่าการตั้งครรภ์ยังเป็นปกติดีอยู่หรือไม่ในระหว่างการตั้งครรภ์ก่อนถึงกำหนดคลอด  และยังเป็นการลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและภาวะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแม่และบุตรในครรภ์

เมื่อทราบถึงวิธีการเลือกสถานพยาบาล ขั้นตอนและข้อดีของการฝากท้องแล้ว คุณแม่และครอบครัวควรเลือกสถานพยาบาลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อฝากท้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นไปจนถึงวันคลอด เพราะเมื่อได้รับการดูแล การตรวจสุขภาพ การติดตามพัฒนาการทารกในครรภ์ และได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์จากคุณหมอแล้วก็จะทำให้คุณแม่และทุกคนในครอบครัวไม่ต้องกังวลใจเรื่องสุขภาพทั้งคุณแม่และบุตร
unyana หน้าตาดีมาก กระทู้: 219

การเตรียมตัวหลังจากทราบว่าตั้งครรภ์แล้วไม่ใช่เพียงแต่ดูแลสุขภาพเท่านั้น แต่ยังต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจครรภ์และติดตามผลสุขภาพของคุณแม่ร่วมด้วย และนั่นก็หมายถึงการ ฝากครรภ์ ซึ่งมีคุณแม่หลายคนยังกังวลและไม่รู้ว่าจะมีขั้นตอนอย่างไร และควรไปที่ไหนเพื่อฝากครรภ์เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากและเป็นผลดีต่อตัวคุณแม่ ทารกในครรภ์ รวมไปถึงคนในครอบครัวอีกด้วย

การเลือกสถานพยาบาลเพื่อ ฝากครรภ์ 

การเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อการฝากท้องของคุณแม่ควรเลือกที่ใกล้บ้านหรือที่ทำงานให้มากที่สุด เพราะมีคุณแม่หลายท่านที่ไม่ได้คลอดตามกำหนดคลอด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั้นจะได้คลอดในสถานพยาบาลที่ฝากท้องได้ในทันที นอกจากนี้ยังควรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากญาติหรือผู้ที่รู้จักเพื่อให้ช่วยเลือกสถานพยาบาล ยิ่งถ้าบุคคลใกล้ชิดรู้สถานที่ฝากครรภ์ด้วยแล้วก็จะยิ่งเป็นผลดี เพื่อจะได้มีผู้ดูแลคุณแม่ได้ทั้งระยะเวลาที่กำลังฝากท้องไปจนถึงวันที่คลอดได้

ขั้นตอนการฝากครรภ์ที่ควรรู้

ขั้นตอนที่คุณแม่ไปฝากท้องต้องมีการชั่งน้ำหนักเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวของคุณแม่กับทารกในครรภ์ วัดส่วนสูงเพื่อประเมินว่าจะคลอดลูกได้ยากหรือง่าย ตรวจเต้านม ตรวจอาการบวม วัดความดันโลหิตเพื่อตรวจสอบร่วมกับอาการบวม รวมไปถึงการเสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษ  นอกจากนี้ยังต้องตรวจเลือดว่าจะมีโรคที่เป็นอันตรายหรือมีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจมีอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้หรือไม่ ซึ่ง อาการของคนท้อง แต่ละคนจะแตกต่างกันไป จึงต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสุขภาพทั้งของคุณแม่และลูกน้อยโดยละเอียด อย่างไรก็ตามคุณแม่ควรตรวจสอบ วันไข่ตก ที่แน่นอนในแต่ละเดือนก่อนการตั้งครรภ์ก็จะเป็นการดี เพราะเมื่อต้องสอบถามคุณหมอหรือต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อฝากครรภ์ก็จะทำให้คุณหมอตรวจครรภ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย

ข้อดีในการฝากครรภ์

ผู้ที่ตั้งครรภ์ในบางรายอาจจะยังไม่มีอาการให้เห็นมากนัก อย่างเช่น อาการคนท้อง 1 สัปดาห์ ที่ยังไม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ฉะนั้น ผู้ที่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์แล้วแต่ยังไม่มีอาการอะไรก็ควรไปพบแพทย์แต่เริ่มแรก เพื่อตรวจดูว่าการตั้งครรภ์ยังเป็นปกติดีอยู่หรือไม่ในระหว่างการตั้งครรภ์ก่อนถึงกำหนดคลอด  และยังเป็นการลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและภาวะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแม่และบุตรในครรภ์

เมื่อทราบถึงวิธีการเลือกสถานพยาบาล ขั้นตอนและข้อดีของการฝากท้องแล้ว คุณแม่และครอบครัวควรเลือกสถานพยาบาลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อฝากท้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นไปจนถึงวันคลอด เพราะเมื่อได้รับการดูแล การตรวจสุขภาพ การติดตามพัฒนาการทารกในครรภ์ และได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์จากคุณหมอแล้วก็จะทำให้คุณแม่และทุกคนในครอบครัวไม่ต้องกังวลใจเรื่องสุขภาพทั้งคุณแม่และบุตร
1

Navigation


Who is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้